Miền Nam

Miền Nam hay chính xác là miền Đông Nam Bộ thuộc khu vực Nam Bộ được Du lịch bốn miền Việt Nam 4Travel phân biệt rõ với miền Tây (hay khu cực Tây Nam Bộ, còn gọi là đồng bằng sông Cửu Long).

 

Vùng Đông Nam Bộ có 5 tỉnh và 1 thành phố bao gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực phồn thịnh và phát triển, còn được coi là trung tâm kinh tế cả nước.