Kiến Thức Chuyên Ngành

Kiến thức chuyên ngành là một trong nhiều yếu tố mà người hướng dẫn viên cần phải nắm vững về các quy định, điều luật dành cho hướng dẫn viên. Cũng như tư chất nghề và trách nhiệm của bản thân với công việc mình đã chọn. Du lịch bốn miền Việt Nam sẽ nỗ lực để giúp các bạn luôn update cho mình những điều đáng quý và hữu ích cho công việc.

Thuyết minh và các nguyên tắc thuyết minh du lịch

Thuyết minh và các nguyên tắc thuyết minh du lịch-00

Thuyết minh du lịch là cách hướng dẫn viên diễn đạt bằng lới nói lẫn cảm xúc của mình trước một điểm tham quan, tuyến điểm du lịch, tới những lĩnh vực liên quan tới các đối tượng tham quan, tới địa phương trên tuyến tham quan của đoàn khách trên chuyến hành trình… Thuyết minh và các nguyên tắc …

Read More »

Tìm hiểu thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Tìm hiểu thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch - 4Travel

Nhằm kiểm soát năng lực của những cá nhân hành nghề hướng dẫn viên du lịch. Bản thân các bạn cần có giấy tờ hành nghề đó chính là Thẻ hướng dẫn viên du lịch. Có nhiều bạn gần ra trường và không biết làm thẻ hướng dẫn viên du lịch như thế nào? Hoặc khi thẻ chuẩn bị hết …

Read More »