Kỹ Năng Hướng Dẫn

Kỹ năng hướng dẫn viên chính là kinh nghiệm được rút ra từ những người đi tiên phong trong công việc đại sứ quốc gia này dành cho các thế hệ tiếp theo sau mình.

 

*** Du lịch bốn miền Việt Nam muốn giúp các bạn hướng dẫn mới vào nghề mong muốn được tìm hiểu, nghiên cứu, và học hỏi để có được bản lĩnh nghề cho riêng mình.

Thuyết minh và các nguyên tắc thuyết minh du lịch

Thuyết minh và các nguyên tắc thuyết minh du lịch-00

Thuyết minh du lịch là cách hướng dẫn viên diễn đạt bằng lới nói lẫn cảm xúc của mình trước một điểm tham quan, tuyến điểm du lịch, tới những lĩnh vực liên quan tới các đối tượng tham quan, tới địa phương trên tuyến tham quan của đoàn khách trên chuyến hành trình… Thuyết minh và các nguyên tắc …

Read More »

Hướng Dẫn Xử Lý Tình Huống Dành Cho Hướng Dẫn (P1)

Hướng dẫn xử lý tình huống dành cho hướng dẫn phần 1

Hướng dẫn xử lý tình huống dành cho hướng dẫn viên chính là cẩm nang kỹ năng hướng dẫn rất quan trọng và hữu ích dành cho các bạn hướng dẫn đặc biệt mới vào nghề. Sau đây Du lịch bốn miền Việt Nam sẽ đưa ra một số tình huống và cách xử lý tình huống dành cho hướng dẫn …

Read More »