Tìm hiểu thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Nhằm kiểm soát năng lực của những cá nhân hành nghề hướng dẫn viên du lịch. Bản thân các bạn cần có giấy tờ hành nghề đó chính là Thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Có nhiều bạn gần ra trường và không biết làm thẻ hướng dẫn viên du lịch như thế nào? Hoặc khi thẻ chuẩn bị hết hạn, thủ độc đổi thẻ, cấp lại thẻ như thế nào?

Tìm hiểu thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch - 4Travel

Hãy cùng 4Travel – Du lịch bốn miền Việt Nam giúp bạn Tìm hiểu thủ tục cấp thẻ hướng dẫn du lịch ngay sau đây:

Các yếu tố cơ bản để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện cấp thẻ:

1. Có quốc tịch Việt nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án tiền sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Thường trú tại Việt nam;

2. Có sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm;

3. Có bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu có bằng cử nhân chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp theo quy định tại mục VI Chương này;

4. Có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp thẻ

Truy cập vào website này để lấy mẫu nhé: http://www.vietnamtourism.gov.vn/dmdocuments/MAU27.pdf

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền xã, phường hoặc cơ quan nơi công tác

3. Bản sao hợp lệ:

– Bằng cử nhận chuyên ngành du lịch hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc văn bằng học tập ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ

4. Giấy khám sức khoẻ (không quá 6 tháng)

5. Hai ảnh 3 x 4 (không quá 6 tháng)

Tìm hiểu thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch - 4Travel-01

Sở văn hóa thể thao du lịch Hà Nội – Nơi làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – 44 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Ghi Chú

• Người đề nghị cấp thẻ nộp hồ sơ tại Sở Du lịch địa phương nơi cư trú.

• Sở Du lịch có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp thẻ cho người đề nghị cấp thẻ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

• Hướng dẫn viên du lịch chỉ được phép hành nghề khi làm việc cho một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

• Đối với người sử dụng tiếng Trung Quốc những chưa có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, Tổng cục Du lịch quy định điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tạm thời và có giá trị đến hết năm 2006

• Thẻ hướng dẫn viên du lịch và thẻ hướng dẫn viên du lịch tạm thời có giá trị trên phạm vi toàn quốc

• Khi hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ, anh/chị đó chỉ được xem xét cấp lại thẻ sau 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi

• Các quy định này không áp dụng đối với những người cung cấp thông tin tại các danh lam thắng cảnh, những người được cơ quan cử đi tháp tùng đòan khách du lịch và người nước ngoài tháp tùng đoàn khách du lịch nước ngoài

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC

QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Tên thủ tục

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lĩnh vực Quản lý hướng dẫn du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trình tự thực hiện – Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên gửi hồ sơ tại một trong các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc;

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ/hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống quản lý hướng dẫn viên toàn quốc trên mạng internet: huongdanvien.vn.

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và công bố thông tin của hướng dẫn viên trên trang web: huongdanvien.vn;

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết.

Cách thức thực hiện Người đề nghị cấp thẻ gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (Mẫu 31 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);

(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

(3) Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 1 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành khác không phải ngành hướng dẫn du lịch hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức;

(4) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(5) 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

(Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật hiện hành).

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có) (1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(2) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

Lệ phí(Nếu có) 400.000 đồng/thẻ (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm) – Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu 31 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2007.

– Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.

– Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2002.

– Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2009.

– Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2010.

– Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2011.

Như vậy, bạn vừa được tìm hiểu những thủ tục hành chính và phần tóm gọn các yếu tố cần thiết phía trên. 4Travel – Du lịch bốn miền Việt Nam chúc các bạn sớm có thẻ hướng dẫn viên du lịch để tự tin và hãnh diện thực hiện công việc của mình.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *