117 câu chuyện về bác

Chủ trương, quyết sách mới

Bạn đang xem: 117 câu chuyện về bác

Sớm đi vào dùng những công trình xây dựng, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trọng tâm về gửi gắm thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm đi vào dùng những công trình xây dựng, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trọng tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, lối thuỷ trong nước, lối mặt hàng ko liên kết những khu vực, vùng và chống, quốc tế.

Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai tiến hành nghiêm trang căn nhà trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí; coi đó là trách nhiệm trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ đạo, vận hành.

Xem thêm: lời bài hát cơn mưa tình yêu

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website