các bài hát trong bts

Trong sự nghiệp của tôi, BTS sở hữu quá nhiều bạn dạng hit nhằm đời. Mới trên đây, Rolling Stone tiếp tục xếp thứ hạng 10 bạn dạng hit hoặc nhất của group nhạc toàn thị trường quốc tế này.