các trường đại học ở hà nội

Mã trường

Bạn đang xem: các trường đại học ở hà nội

Tên trường

QH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

QHL

- Trường Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội

QHQ

- Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

QHI

- Trường Đại học tập Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

QHS

- Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

QHT

- Trường ĐH Khoa học tập Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

QHX

- Trường ĐH Khoa học tập Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

QHE

- Trường Đại học tập Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

QHF

- Trường Đại học tập Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

QHJ

- Trường Đại học tập Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội

QHY

- Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội

QHD

- Trường Quản trị và Kinh doanh

BKA

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

NVH

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

TGC

Học viện Báo chí Tuyên truyền

HCP

Học viện Chính sách và Phát triển

BVH

Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông

HVD

Học viện Dân tộc

HCH

Học viện Hành chủ yếu Quốc gia

KMA

Học viện Kỹ thuật Mật mã

HVM

Học viện Múa Việt Nam

NHH

Học viện Ngân hàng

HQT

Học viện Ngoại giao

HVN

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HPN

Học viện Phụ phái đẹp Việt Nam

HVQ

Học viện Quản lý Giáo dục

HTC

Học viện Tài chính

HTN

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

HTA

Học viện Tòa án

HYD

Học viện Y Dược học tập truyền thống Việt Nam

CMC

Trường Đại học tập CMC (*)

LDA

Trường Đại học tập Công đoàn

GTA

Trường Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải

DCQ

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)

CCM

Trường Đại học tập Công nghiệp Dệt may Hà Nội

DCN

Trường Đại học tập Công nghiệp Hà Nội

VHD

Trường Đại học tập Công nghiệp Việt Hung

DKH

Trường Đại học tập Dược Hà Nội

DDN

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của nicolas cage

Trường Đại học tập Đại Nam (*)

DDL

Trường Đại học tập Điện lực

DDD

Trường Đại học Đông Đô (*)

FPT

Trường Đại học tập FPT (*)

GHA

Trường Đại học tập Giao thông vận tải

NHF

Trường Đại học tập Hà Nội

HBU

Trường Đại học tập Hòa Bình (*)

KCN

Trường Đại học tập Khoa học tập và Công nghệ Hà Nội

DQK

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

DKK

Trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

KHA

Trường Đại học tập Kinh tế Quốc dân

DKS

Trường Đại học tập Kiểm sát Hà Nội

KTA

Trường Đại học tập Kiến trúc Hà Nội

DLX

Trường Đại học tập Lao động Xã hội

LNH

Trường Đại học tập Lâm nghiệp

LPH

Trường Đại học tập Luật Hà Nội

MDA

Trường Đại học tập Mỏ Địa hóa học Hà Nội

MHN

Trường Đại học tập Mở Hà Nội

MTC

Trường Đại học tập Mỹ thuật Công nghiệp

MTH

Trường Đại học tập Mỹ thuật Việt Nam

NTH

Trường Đại học tập Ngoại thương

NTU

Trường Đại học tập Nguyễn Trãi (*)

DNV

Trường Đại học tập Nội vụ Hà Nội

PKA

Trường Đại học tập Phenikaa (*)

DPD

Trường Đại học Phương Đông (*)

SKD

Trường Đại học tập Sân khấu Điện ảnh

SPH

Trường Đại học tập Sư phạm Hà Nội

GNT

Trường Đại học tập Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

TDH

Trường Đại học tập Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội

FBU

Trường Đại học tập Tài chủ yếu Ngân sản phẩm Hà Nội (*)

DMT

Trường Đại học tập Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường Hà Nội

DTL

Trường Đại học tập Thăng Long (*)

TDD

Trường Đại học tập Thành Đô (*)

HNM

Trường Đại học tập Thủ đô Hà Nội

TLA

Trường Đại học tập Thủy lợi

TMA

Trường Đại học tập Thương mại

VHH

Trường Đại học tập Văn hóa Hà Nội

XDA

Trường Đại học tập Xây dựng Hà Nội

YHB

Trường Đại học tập Y Hà Nội

YTC

Xem thêm: phân tích 2 khổ đầu tràng giang

Trường Đại học tập Y tế Công cộng