đại lão huyền học gả vào hào môn

 • Reads 194,205
 • Votes 18,689
 • Parts 85

Ongoing, First published Dec 19, 2021

Bạn đang xem: đại lão huyền học gả vào hào môn

Table of contents

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

  Xem thêm: bên trong lớp cảnh phục

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Wed, Jun 29, 2022

 • Sat, Jul 2, 2022

 • Sat, Jul 2, 2022

 • Tue, Jul 5, 2022

 • Tue, Jul 5, 2022

 • Tue, Jul 5, 2022

 • Sat, Jul 23, 2022

 • Wed, Jul 27, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Sun, Aug 7, 2022

 • Sun, Aug 28, 2022

 • Thu, Jun 8, 2023

 • Fri, Jun 9, 2023

 • Fri, Aug 18, 2023

 • Sun, Aug 27, 2023

 • Sat, Sep 9, 2023

 • Sat, Oct 7, 2023

  Xem thêm:

 • Fri, Nov 24, 2023

 • Fri, Dec 15, 2023

Tác giả: Mộc Thải
  
  Thể loại: Nguyên thanh lịch, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Giới vui chơi, Huyền học tập, Niên thượng, Chủ thụ, 1v1
  
  Tình trạng gốc: Hoàn
  
  Edit: đang được tổ chức (19/12/2021 - ... )
  By: Píe_wattpad và Michiyo_wattpad
  
  Nguồn: wikidich.com (Đã van lơn phép)
  
  Chú ý: truyện ko được xem là hoặc và người sáng tác không thật nắm vững về huyền học tập, ko kinh dị, thiếu hụt muối bột, bám theo bản thân thì thiên về tcảm rộng lớn, nếu như không thích hợp khẩu vị thì van lơn out và chớ report.
  Bản edit không được sửa đổi lại.
  
  Bản edit chỉ chính tầm 70-80%
  
  
  Đừng gạch ốp đá ạ, vì như thế tớ edit sướng, cũng tráng lệ thiệt sự ạ. Mới demo thôi, van lơn chớ gạch ốp đá, sau tiếp tục sửa. TT
  
  
  _Đọc vui chơi ?_

#288đammỹ