đặt chuông báo lúc 7 giờ sáng

Để dành được một lịch ngủ nhất quán và sẵn sàng cho tới giờ lên đường ngủ, hãy người sử dụng phần mềm Đồng hồ nước.

Đặt giờ lên đường ngủ và giờ thức dậy

Khi bịa đặt giờ lên đường ngủ và giờ thức dậy, bạn rất có thể biết bản thân ngủ được bao lâu. Chuông báo bịa đặt vô thẻ Giờ lên đường ngủ cũng tiếp tục hiện nay vô thẻ Chuông báo.

Bạn đang xem: đặt chuông báo lúc 7 giờ sáng

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ
 2. Nhấn vô Giờ lên đường ngủ.
 3. Trên thẻ “Lịch ngủ”, hãy nhấn vô thời hạn vô mục Giờ lên đường ngủ.
 4. Đặt giờ lên đường ngủ và lựa chọn những ngày tiếp tục vận dụng tiến độ lên đường ngủ của người tiêu dùng. 
 5. Chọn ngẫu nhiên tùy lựa chọn nào là sau đây: 
  • Thông báo nhắc nhở: Đặt điều nhắc tới giờ lên đường ngủ. 
  • Chế phỏng giờ lên đường ngủ: Vào giờ lên đường ngủ, hãy tắt giờ điện thoại thông minh và đổi màu màn hình hiển thị về thang color xám. Tìm hiểu cơ hội vận hành thời hạn các bạn người sử dụng điện thoại thông minh.
 6. Nhấn vô thời hạn vô mục Giờ dậy.
 7. Đặt giờ dậy và lựa chọn những ngày tiếp tục vận dụng chuông báo thức của người tiêu dùng.
 8. Chọn ngẫu nhiên tùy lựa chọn nào là sau đây: 
  • Báo thức buổi sáng: Màn hình sáng sủa dần dần lên 15 phút trước lúc chuông báo chính thức. 
  • Âm thanh: Chọn âm báo.
  • Rung: Bật cơ chế lắc cho tới chuông báo.
  • Quy trình của Trợ lý Google: Chọn coi mình muốn Trợ lý làm cái gi khi chúng ta thức dậy. Tìm hiểu thêm thắt về tiến độ.

Nghe tiếng động yên lặng bình

Bạn rất có thể vạc nhạc nhẹ dịu từ khá nhiều phần mềm nghe nhìn cho tới dễ dàng ngủ. Âm thanh ru ngủ chỉ vạc khi chúng ta nhảy.

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ
 2. Nhấn vô Giờ lên đường ngủ.
 3. Trong mục “Âm thanh ru ngủ”, hãy nhấn vô tiếng động thời điểm hiện tại hoặc nhấn vô Chọn tiếng động khác.
 4. Chọn phần mềm tiếp tục người sử dụng và tiếng động mình muốn. Quý Khách cũng rất có thể người sử dụng tiếng động bên trên vũ khí của tôi. Tìm hiểu cách sử dụng nội dung nghe nhìn kể từ những phần mềm không giống.

Kiểm tra sinh hoạt vào khung giờ ngủ sát đây

Quan trọng: Để dùng tác dụng này, các bạn nên người sử dụng phần mềm Digital Wellbeing.

Bạn rất có thể coi bản thân người sử dụng những phần mềm nào là vô giờ lên đường ngủ bám theo lịch và thời hạn ngủ dự tính. Thời lừa lọc ngủ là dựa vào thời gian điện thoại thông minh của người tiêu dùng ko dịch chuyển ở vô một chống tối. Để sở hữu sản phẩm rất tốt, các bạn nên nhảy và nhằm vũ khí ở vô phòng nghỉ vào khung giờ lên đường ngủ bám theo lịch.

Kiểm tra tài liệu về giờ ho và ngáy bên trên điện thoại thông minh Pixel

Lưu ý quan tiền trọng: Ứng dụng Digital Wellbeing ko được sử dụng cho tới mục tiêu nó tế. Mục đích của phần mềm này là hỗ trợ vấn đề rất có thể giúp đỡ bạn tìm kiếm được sự cân đối nhờ technology phù phù hợp với bản thân. Nếu các bạn phiền lòng về mức độ khoẻ của tôi, vui vẻ lòng trao thay đổi với cùng 1 mái ấm hỗ trợ cty nó tế. Google ko khẳng định hoặc đảm nói rằng chúng ta có thể người sử dụng tác dụng này nhằm cảm nhận được sản phẩm rõ ràng.

Kiểm tra tài liệu của người tiêu dùng bên trên Đồng hồ

 1. Mở Đồng hồ nước bên trên điện thoại thông minh.
 2. Nhấn vô hình tượng Giờ lên đường ngủ .

Mẹo: Nếu đó là lượt thứ nhất các bạn người sử dụng tác dụng Chế phỏng giờ lên đường ngủ, vô phần "Hiển thị sinh hoạt ho và ngáy", hãy nhấn vô Tiếp tục Rồi Cho phép.

Mẹo: Khi nhấn vô hình tượng Giờ lên đường ngủ , chúng ta có thể quy đổi đằm thắm cơ chế Hoạt động vô giờ lên đường ngủ và cơ chế Ho và ngáy.

Kiểm tra tài liệu của người tiêu dùng bên trên Digital Wellbeing

Xem thêm: cách làm trâu nhúng mẻ

 1. Trên điện thoại thông minh, hãy nhấn vô phần mềm Cài bịa đặt.
 2. Nhấn vô Digital Wellbeing và cơ chế trấn áp của phụ vương mẹ.
 3. Trong phần "Hiển thị sinh hoạt ho và ngáy", hãy nhấn vô Tiếp tục.

Mẹo: Vào lượt tiếp sau ngỏ phần mềm Digital Wellbeing, chúng ta có thể dò thám tài liệu về giờ ho và ngáy của tôi vô phần "Chế phỏng giờ lên đường ngủ".

Tìm tài liệu của bạn

 1. Trên Màn hình chủ yếu của điện thoại thông minh, hãy nhấn vô hình tượng Tìm kiếm.
 2. Nhập kể từ "ho".
 3. Để ngỏ phần mềm Digital Wellbeing, hãy nhấn vô Ho và ngáy.

Xóa dữ liệu

Quan trọng: Để dùng tác dụng này, các bạn nên người sử dụng phần mềm Digital Wellbeing.

Để xóa tài liệu dùng vũ khí, tài liệu cảm ứng vô giờ lên đường ngủ và lịch sử vẻ vang múi giờ, hãy xóa quyền dùng những vấn đề này bám theo công việc sau:

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ
 2. Nhấn vô Giờ lên đường ngủ.
 3. Bên cạnh mục “Hoạt động vào khung giờ ngủ sát đây”, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm.
 4. Nhấn vô Quản lý dữ liệu
 5. Chọn tài liệu tuy nhiên mình muốn xóa bằng phương pháp nhấn vô ngẫu nhiên tùy lựa chọn nào là sau đây:
  • Dữ liệu dùng vũ khí hằng ngày.
  • Dữ liệu cảm ứng vô giờ lên đường ngủ.
  • Lịch sử múi giờ.
  • Đồng hồ: Quý Khách rất có thể tích lại quyền vô phần mềm Digital Wellbeing Khi xóa tài liệu ngoài phần mềm Đồng hồ nước.

Kiểm tra những sự khiếu nại ra mắt vào trong ngày mai

Quan trọng: Tính năng này sẽ không giành cho những lịch link với thông tin tài khoản ngôi trường học tập hoặc ban ngành.

Để bịa đặt chuông báo trước từng sự khiếu nại của ngày ngày sau, hãy người sử dụng lịch ở cuối thẻ “Giờ lên đường ngủ”. Quý Khách rất có thể liên kết thẻ "Sự khiếu nại chuẩn bị biểu diễn ra" với Lịch Google bằng phương pháp cấp cho quyền truy vấn vô lịch của người tiêu dùng khi chúng ta người sử dụng Chế phỏng giờ lên đường ngủ. Mọi lịch tuy nhiên các bạn coi vô Lịch Google đều hiện nay vô thẻ “Giờ lên đường ngủ”.

Duy trì màn hình hiển thị tối vào khung giờ lên đường ngủ

Bạn rất có thể ngăn ko cho tới màn hình hiển thị luôn luôn nhảy Khi ở cơ chế giờ lên đường ngủ.

Xem thêm: chuối xanh nấu gì ngon

Thêm vấn đề khí hậu bên trên địa hạt vô chuông báo

Bạn rất có thể coi vấn đề khí hậu Khi chuông báo kêu.

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Để thêm thắt chuông báo, hãy nhấn vô hình tượng Thêm plus ở bên dưới nằm trong.
 3. Chọn Dự báo thời tiết.
  • Khi các bạn giới hạn chuông báo, vấn đề dự đoán tiếp tục hiển thị.

Lưu ý: Hãy đảm nói rằng phần mềm Đồng hồ nước sở hữu quyền truy vấn vô vấn đề địa điểm của người tiêu dùng.

Bài viết lách liên quan

Tác giả

Bình luận