lời bài hát anh yêu vội thế

Còn đấy những khát khao, kính yêu đang được dưng trào

Ngày ngày hôm nay em đành quên

Bạn đang xem: lời bài hát anh yêu vội thế

Phải nỗ lực bước qua loa, không thể rằng loại tha

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những thương tổn ai gieo lâu ni vỡ nhừ rồi

Chỉ biết khóc cười cợt vậy thôi

Nếu anh là em

Em mong muốn kết giục tuy nhiên anh cần nhức ngàn thứ tự hơn…

Anh lên đường nhập sâu sắc tim em

Giết bị tiêu diệt kính yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương cuống quýt thế, cứ mến buông câu nói. trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là lắng đọng hoặc lừa dối

Đến lúc này sau cơn say em mới nhất thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn man trá gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh rơi rụng lên đường bạn dạng đằm thắm vì như thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại buông tha mang lại bạn dạng đằm thắm cuống quýt vàng

Cho trái ngược tim em điểm này

Anh đem biết tim em đau nhức ngàn lần

Vì yêu thương là thế, yêu thương là đau

Tại sao không giống như khúc đầu

Giờ biết không thể được nữa

Còn đấy những khát khao, kính yêu đang được dưng trào

Ngày ngày hôm nay em đành quên

Phải nỗ lực bước qua loa, không thể rằng loại tha

Xem thêm: cách làm trâu nhúng mẻ

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những thương tổn ai gieo lâu ni vỡ nhừ rồi

Chỉ biết khóc cười cợt vậy thôi

Nếu anh là em

Em mong muốn kết giục tuy nhiên anh cần nhức ngàn thứ tự hơn…

Anh lên đường nhập sâu sắc tim em

Giết bị tiêu diệt kính yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương cuống quýt thế, cứ mến buông câu nói. trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là lắng đọng hoặc lừa dối

Đến lúc này sau cơn say em mới nhất thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn man trá gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh rơi rụng lên đường bạn dạng đằm thắm vì như thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại buông tha mang lại bạn dạng đằm thắm cuống quýt vàng

Cho trái ngược tim em điểm này

Anh yêu thương cuống quýt thế, cứ mến buông câu nói. trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là lắng đọng hoặc lừa dối

Đến lúc này sau cơn say em mới nhất thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn man trá gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh rơi rụng lên đường bạn dạng đằm thắm vì như thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại buông tha mang lại bạn dạng đằm thắm cuống quýt vàng

Xem thêm: hình xăm kỳ lân xuống núi

Cho trái ngược tim em điểm này

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại buông tha mang lại bạn dạng đằm thắm cuống quýt vàng

Trót tiếp tục tin tưởng anh rất nhiều...