lời bài hát erik chạy về khóc với anh

verse

Mùi hương thơm hoa diên vĩ hoặc là hương thơm tóc mềm

Bạn đang xem: lời bài hát erik chạy về khóc với anh

The fragrance of Iris or scent of silky hair

Ngàn vì thế sao chẳng sáng sủa rộng lớn hai con mắt của em

No canopy of stars can outshine your eyes

Thật đẹp nhất cho tới trăng ngượng ngập thùng nên nấp sau mây

So blinding ever the moon shyly hides behind the clouds

Vậy thì cớ sao anh trên đây lại nỡ buông tay

How in the world could I have the heart to tát let go

verse

Ừ thì anh không thích nên trông thấy em buồn

I sure can't bear to tát see you sorrow

Chuyện thương yêu nếu mà ko thể bắt thì buông

The matters of the heart, either holding on or letting go

Tự nhiên ko biết vì thế lẽ gì

They again for no apparent reason

Cứ lại tự động kìm lòng trong cả thôi

I keep bottling up all emotions

chorus

Cây không thích lá tách cành khi lá vẫn còn đấy xanh

No trees want to tát pass, With their green leaves

Yêu đương khó khăn vượt lên trên thì chạy về khóc với anh

If love hunts too deeply then come crying to tát me

Một người luôn luôn yêu thương em nhất

The one person that always loves you most

Chắc chắn sẽ không còn vứt đi khiến cho em nên buồn được đâu

Will never leave you forlorn of hope

chorus

Phong phụ vương sóng bão táp phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau

In the face of adversity, I will still back you up

Tình yêu thương sở hữu duyên thì tự động tìm tới với nhau

Love will happen if fate would have it

Dù sao anh cũng mừng rỡ lòng

Cos I am nội dung, come what may

Làm người anh trai cho tới trong cả đời này được không?

Beside you, lượt thích a brother till the over of time,okay?

verse

Ừ thì cây chỉ ham muốn lưu giữ chặt lá mặt mũi đời

Tree sure wants to tát hold leaves tight by its side

Từng kinh hãi một cơn bão táp bại tiếp tục tiếp cận dạo bước chơi

For fear that a wind would suddenly drop by

Sợ rằng cơn bão táp chợt vô tình

For fear that the unforgiving wind

Cây ngậm ngùi nên nom lá rơi

Would make trees grieve leaves falling

Xem thêm: bệnh viện hoà hảo khám tổng quát

chorus

Cây không thích lá tách cành khi lá vẫn còn đấy xanh

No trees want to tát pass, With their green leaves

Yêu đương khó khăn vượt lên trên thì chạy về khóc với anh

If love hunts too deeply then come crying to tát me

Một người luôn luôn yêu thương em nhất

The one person that always loves you most

Chắc chắn sẽ không còn vứt đi khiến cho em nên buồn được đâu (ooh-ooh)

Will never leave you forlorn of hope (ooh-ooh)

chorus

Phong phụ vương sóng bão táp phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau

In the face of adversity, I will still back you up

Tình yêu thương sở hữu duyên thì tự động tìm tới với nhau

Love will happen if fate would have it

Dù sao anh cũng mừng rỡ lòng

Cos I am nội dung, come what may

Làm người anh trai cho tới trong cả đời này được không?

Beside you, lượt thích a brother till the over of time,okay?

chorus

Cây không thích lá tách cành khi lá vẫn còn đấy xanh

No trees want to tát pass, With their green leaves

Yêu đương khó khăn vượt lên trên thì chạy về khóc với anh

If love hunts too deeply then come crying to tát me

Một người luôn luôn yêu thương em nhất

The one person that always loves you most

Chắc chắn sẽ không còn vứt đi khiến cho em nên buồn được đâu (ooh-oh)

Will never leave you forlorn of hope (ooh-oh)

chorus

Phong phụ vương sóng bão táp phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau

In the face of adversity, I will still back you up

Tình yêu thương sở hữu duyên thì tự động tìm tới với nhau

Love will happen if fate would have it

Dù sao anh cũng mừng rỡ lòng

Cos I am nội dung, come what may

Làm người anh trai cho tới trong cả đời này được không? (ooh-oh)

Beside you, lượt thích a brother till the over of time,okay? (ooh-oh)

outro

Anh ở trên đây rồi

Cos I am still here , come what may

Làm người bám theo em cho tới không còn đời này tuy nhiên thôi

Just to tát be your follower forever and a day

Xem thêm: bắn mắt cận bao nhiêu tiền

outro

Thank you anh, thank you anh Thiện

Thank you anh, thank you anh Thiện

Writer(s): Duy Duc Nguyen