lời bài hát ngọc khuê bà tôi

[Em]Bà tôi trả [Em] tôi rời khỏi đầu làng[D] 1 mình bà [G]đội cả trời nắng nóng [Em]to

Này là [Em]gió cuốn mây trôi [C]đưa tôi [Em]về làng

Bạn đang xem: lời bài hát ngọc khuê bà tôi

Này là [Em]bóng nắng nóng xiêu lòng [C]theo tôi [Em]đường xã

Làng tôi [D] xung quanh teo xung quanh teo xung quanh [B7] teo xung quanh [Em]co

[Em]Bà tôi trả [Em] tôi rời khỏi đầu làng[D] 1 mình bà [G]đội cả trời nắng nóng [Em]to

Này là [Em]gió cuốn mây trôi [C]đưa tôi [Em]về làng

Này là [Em]bóng nắng nóng xiêu lòng [C]theo tôi [Em]đường xã

Làng tôi [D]quanh teo xung quanh teo xung quanh [B7] teo đem sợi rơm [Em]khô

[Em]...Nhớ...xã [Am]tôi...

Từng loại [D]mương xanh rờn cất cánh bay cất cánh bay [B7]

[G]...Nhớ...bà [Am]tôi...

Một trăm [B7]năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời [Em]

Xem thêm: lời chúc sinh nhật mẹ ngắn gọn

[Em]Cười cười cợt một [Em]chuỗi trời test bụng ta

Có mùa thóc [Em]lép lợp bên trên cái [B7]nhà

Có mùa hoa [G]cà đương nhiên tím tái ngắt

Bà ví lông [C]gà vàng như vườn [G]cải

Ông ví mặt mũi [B7]trời như điều nguyệt lão [D]lái

Ai ví tình [B7]yêu như trò nghịch ngợm [D]dại í [Em]a

Bà lên Kẻ [Em]chợ đem buồn được [D]đâu

Ra về khi [C]lắc héo [B7]mòn một [Em]xâu

Xem thêm: hình ảnh về các loại quả

Ra về khi [C]lắc héo [B7]mòn một [Em]xâu

Chiều ni tôi [Em]đưa bà rời khỏi đầu [D]làng

, đầu xã bản thân [G]chợt nổi trận bão [Am]to