lời bài hát sơn tùng m tp lạc trôi

verse

Người theo dõi hương thơm hoa mây loà giăng lối

Bạn đang xem: lời bài hát sơn tùng m tp lạc trôi

You've followed the flower's scent while dark clouds are ahead

Làn sương sương phôi nhạt đem bước ai xa vời rồi

Faded fogs had already took someone far away

Đơn côi bản thân tao vấn vương

Lonely, I'm king

Hồi ức, nhập men say chiều mưa buồn

Memories, inside the liquor in the sad rainy night

Ngăn giọt lệ ngừng khiến cho khoé mi sầu bi

Stop the tear drop that sorrow the eye

Đường xưa điểm cố tri kể từ tạm biệt li

The old road is where we separated

Cánh hoa rụng rơi

(The petal falls off the flower)

Phận duyên phong phanh rẽ lối nhập mơ ngày tương phùng

Frail fate made ways in the dream for the reunion day

pre-chorus

Tiếng khóc kéo theo làn bão bay

The breeze carries the sobbing away

Thuyền ai qua quýt sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn điểm này

Whose boat crossed the river has forgotten vĩ đại pick up the withered moonlight over here

Trống vắng ngắt bóng ai dần dần hao gầy

Emptiness image of someone has made mạ sick

chorus

Lòng tao van nài nguyện xung khắc ghi nhập tim tình nồng mải say

I pledge vĩ đại carve this passionate love into my heart

Mặc mang đến tóc mây vương vãi lên song môi cay

Leaving graceful hair vĩ đại touch burning lips

Bâng khuâng bản thân tao lạc trôi thân ái đời

Wondering, lost and adrift amidst the life

Ta lạc trôi thân ái trời

I'm lost and adrift amidst the sky.

hook

Đôi chân long dong về điểm đâu?

Where are my legs wandering

Bao mến thương giờ điểm đâu?

Where is all the affection now

Câu thơ tình xưa vội vàng nhạt mờ

The past love verse hastily faded

Theo làn sương tan đổi thay nhập cõi mơ

Vanishing with the mist in the realm of dreams

Mưa những vết bụi vương vãi bên trên làn mi mắt

Drizzle lingers on eyelids

Ngày phân tách bỏ hoa rơi buồn hiu hắt

Petals fell on the sad parting day

Tiếng đàn ai thêm thắt sầu tương tư lặng bản thân nhập chiều hoàng thơm,

Whose melody grows more melancholic quietly under the sunset

Tan nhập tiếng ca (Hey)

Melt into the lyrics (hey)

hook

Lối hao mòn lối vắng ngắt 1 mình ta

On the lonely path I walk alone

Nắng chiều vàng héo nhuộm ngày qua

The amber afternoon lights up the past

Xin chớ xoay sườn lưng xoá

Please don't turn away and erase

Đừng đem câu hứa ước cơ rời xa

Don't leave together with that vow

Yên bình điểm nào là đây

Xem thêm: quận 1 thành phố hồ chí minh

Where is the peace

Chôn vùi theo dõi làn mây

Buried in the clouds.

Eh-h-h-h-h, la-la-la-la-a-a

Ehhhh, La la la la

verse

Người theo dõi hương thơm hoa mây loà giăng lối

You've followed the flower's scent while dark clouds are ahead

Làn sương sương phôi nhạt đem bước ai xa vời rồi

Faded fogs had already took someone far away

Đơn côi bản thân tao vương vít, hồi ức nhập men say chiều mưa buồn

I alone recall the memories of the drunken sorrow raining afternoon

Ngăn giọt lệ ngừng khiến cho khoé mi sầu bi

Stop the tear drop that sorrow the eye

Đường xưa điểm cố tri kể từ tạm biệt li

The old road is where we separated

Cánh hoa rụng rơi

(The petal falls off the flower)

Phận duyên phong phanh rẽ lối nhập mơ ngày tương phùng

Frail fate made ways in the dream for the reunion day

pre-chorus

Tiếng khóc kéo theo làn bão bay

The breeze carries the sobbing away

Thuyền ai qua quýt sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn điểm này

Whose boat crossed the river has forgotten vĩ đại pick up the withered moonlight over here

Trống vắng ngắt bóng ai dần dần hao gầy

Emptiness image of someone has made mạ sick

chorus

Lòng tao van nài nguyện xung khắc ghi nhập tim tình nồng mải say

I pledge vĩ đại carve this passionate love into my heart

Mặc mang đến tóc mây vương vãi lên song môi cay

Leaving graceful hair vĩ đại touch burning lips

Bâng khuâng bản thân tao lạc trôi thân ái đời

Wondering, lost and adrift amidst the life

Ta lạc trôi thân ái trời

I'm lost and adrift amidst the sky.

bridge

Ta lạc trôi (Lạc trôi)

I'm lost and adrift (lost and adrift)

Ta lạc trôi thân ái đời

I'm lost and adrift amidst the life

Lạc trôi thân ái trời

Lost and adrift amidst the sky

Yeah, ah-h-h-h-h-h

Yeah, ahhhh

outro

Ta đang được lạc điểm nào là (Lạc điểm nào là, lạc điểm nào)

I'm lost. Where am I? (where, where)

Ta đang được lạc điểm nào

I'm lost, where am I?

Lối hao mòn lối vắng ngắt 1 mình ta

On the lonely path I walk alone

Ta đang được lạc điểm nào

I'm lost, where am I?

Nắng chiều vàng héo nhuộm ngày qua

The amber afternoon lights up the past

Ta đang được lạc điểm nào

Xem thêm: tìm kiếm bài hát bằng âm thanh online

I'm lost, where am I?

Writer(s): Duy Duc Nguyen, Son Tung M-tp

Contributions

Last edit almost 3 years ago