sở y tế thái nguyên

TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 278/QĐ-SYT Quyết ấn định về sự xây dựng Hội đồng, Ban thư ký của Hội đồng đạo đức nghề nghiệp nhập nghiên cứu và phân tích hắn sinh học tập cung cấp hạ tầng Bệnh viện A 06/06/2023
2 1601/KH-SYT Kế hoạch xét tặng thương hiệu Thầy dung dịch quần chúng, Thầy dung dịch ưu tú 18/03/2022
3 1/QĐ-SYT Về việc công khai minh bạch dự trù ngân sách nước non năm 2021 của Văn chống Sở Y tế Thái Nguyên 04/01/2022
4 h Danh mục tương tác dung dịch chống hướng dẫn và chỉ định nhập thực hành thực tế lâm sàng bên trên những hạ tầng nhà đá dịch, trị dịch. 01/01/2022
5 985/QĐ-SYT QĐ kiểm soát và điều chỉnh CCHN dược 27/12/2021
6 155/SYT-NVD Sao hắn QĐ 935/QĐ-SYT ngày 23/12/2021 của Sở Y tế Ga Tre Vv Thu hồi số tiêu thụ phiếu công thân phụ thành phầm mỹ phẩm 27/12/2021
7 6154/SYT-NVD Thu hồi thành phầm hóa mỹ phẩm Nước cọ phụ khoa Daina 120ml 24/12/2021
8 978/QĐ-SYT Về việc công khai minh bạch dự trù ngân sách năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên (TB5368) 24/12/2021
9 6148/TB-SYT Khắc phục tồn bên trên Thực hành đảm bảo chất lượng hạ tầng nhỏ lẻ dung dịch (Quầy dung dịch Thanh Nga) 24/12/2021
10 6131/TB-SYT Khắc phục tồn bên trên Thực hành đảm bảo chất lượng hạ tầng nhỏ lẻ dung dịch (Quầy dung dịch Huyền Trang) 24/12/2021
11 6130/TB-SYT Khắc phục tồn bên trên Thực hành đảm bảo chất lượng hạ tầng nhỏ lẻ dung dịch (Quầy dung dịch Báo Ngọc 2) 24/12/2021
12 6129/TB-SYT Khắc phục tồn bên trên Thực hành đảm bảo chất lượng hạ tầng nhỏ lẻ dung dịch (Quầy dung dịch Trần Thúy Nga) 24/12/2021
13 6123/SYT-QLHNYD Khắc phục tồn bên trên Thực hành đảm bảo chất lượng hạ tầng nhỏ lẻ dung dịch (Nhà dung dịch Phương Nhung) 24/12/2021
14 6122/SYT-NVY CÔNG BỐ Cửa hàng đầy đủ ĐK tiêm chủng thắt chặt và cố định Trung tâm hắn tế thị xã Đồng Hỷ 24/12/2021
15 964/QĐ-SYT QĐ cung cấp CCHN dược 23/12/2021
16 6101/SYT-NVY V/v tham khảo nhu yếu Chỉ đạo tuyến, triển khai Đề án 1816, Đề án nhà đá trị dịch kể từ xa xăm năm 2022 23/12/2021
17 961/QĐ-SYT Về việc cung cấp Giấy ghi nhận đầy đủ ĐK sale Dược 21/12/2021
18 6036/SYT-NVY V/v tổ chức thực hiện triển khai Quyết ấn định số 5669/QĐ-BYT của Sở Y tế phát hành Hướng dẫn nâng lên năng lượng bảo vệ đôi mắt bên trên bệnh viện tuyến huyện 21/12/2021
19 960/QĐ-SYT Về việc cung cấp Giấy ghi nhận đáp ứng“Thực hành đảm bảo chất lượng hạ tầng nhỏ lẻ thuốc” (GPP) 21/12/2021
20 958/QĐ-SYT Về việc tịch thu Giấy ghi nhận đầy đủ ĐK sale Dược và Giấy ghi nhận đạt GPP 21/12/2021
21 956/QĐ-SYT Về việc tịch thu Giấy ghi nhận đầy đủ ĐK sale Dược và Giấy ghi nhận đạt GPP 20/12/2021
22 948/QĐ-SYT V/v công khai minh bạch dự trù chi NSNN năm 2021 (TB_5270) 17/12/2021
23 5952/SYT-NVY CÔNG BỐ Cửa hàng đầy đủ ĐK tiêm chủng thắt chặt và cố định Phòng tiêm chủng DR.ECO Phú Bình 17/12/2021
24 5955/TB-SYT Hồ sơ ko đầy đủ ĐK giải quyết và xử lý (nha thuoc Truong Dinh) 17/12/2021
25 5956/TB-SYT Khắc phục tồn bên trên Thực hành đảm bảo chất lượng hạ tầng nhỏ lẻ dung dịch (Nha thuoc Huyen Trang 2) 17/12/2021
854 phiên bản ghi được lần thấy