thời tiết sapa 3 ngày tới chính xác

Thứ 4 - 03/04

Thời tiết Thị xã Sa Pa Thứ 4 - 03/04

Bạn đang xem: thời tiết sapa 3 ngày tới chính xác

30°

bầu trời quang đãng đãng

Cảm giác như 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ không khí Thị xã Sa Pa

Độ ẩm

20 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

2.69 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1006 hPa

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/06:20

Lượng mưa Thị xã Sa Pa Thứ 4 - 03/04/2024

Nhiệt phỏng Thị xã Sa Pa Thứ 4 - 03/04/2024

Thứ 5 - 04/04

Thời tiết Thị xã Sa Pa Thứ 5 - 04/04

31°

bầu trời quang đãng đãng

Cảm giác như 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ không khí Thị xã Sa Pa

Độ ẩm

22 %

Dự báo vận tốc gió

Xem thêm: phim bien dong kinh hoang

Gió

3.39 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1006 hPa

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/06:20

Lượng mưa Thị xã Sa Pa Thứ 5 - 04/04/2024

Nhiệt phỏng Thị xã Sa Pa Thứ 5 - 04/04/2024

Thứ 6 - 05/04

Thời tiết Thị xã Sa Pa Thứ 6 - 05/04

30°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ không khí Thị xã Sa Pa

Độ ẩm

29 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

1.99 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1006 hPa

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

Xem thêm: test rối loạn thần kinh thực vật

05:53/06:20

Lượng mưa Thị xã Sa Pa Thứ 6 - 05/04/2024

Nhiệt phỏng Thị xã Sa Pa Thứ 6 - 05/04/2024