tra từ điển tiếng anh

VIETNAMESE

tra kể từ điển

Bạn đang xem: tra từ điển tiếng anh

tìm một từ

look up in a dictionary

VERB

consult a dictionary

Tra tự vị là hành vi mò mẫm mò mẫm, tra cứu vớt và coi vấn đề về một kể từ, cụm kể từ hoặc thuật ngữ ko rõ ràng nghĩa, văn cảnh dùng hoặc cơ hội phiên âm nhập tự vị.

1.

Xem thêm: nam từ liêm ở đâu

Tôi bắt gặp một kể từ mới nhất trong lúc hiểu, bởi vậy tôi cần tra tự vị.

I encountered a new word while reading, ví I had đồ sộ look it up in a dictionary.

2.

Học sinh ko biết nghĩa của kể từ, bởi vậy nghề giáo khuyên răn bọn họ nên tra tự vị.

The student didn't know the meaning of the word, ví the teacher advised them đồ sộ look it up in a dictionary.

Khi tất cả chúng ta ko biết cần mò mẫm một vấn đề này cơ ở đâu, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những việc sau:

Xem thêm: các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của phạm băng băng

- look up in a dictionary (tra kể từ điển): Elementary students are taught đồ sộ look up the dictionary. (Học sinh đái học tập được dạy dỗ nhằm tra tự vị.)

- go đồ sộ the library (đến thư viện): You can go đồ sộ the library and ask the librarian there. (Bạn hoàn toàn có thể cho tới tủ sách và chất vấn người thủ thư ở cơ nhé)

- take reference, refer to (tham khảo): The information you are looking for can be referred in this book. (Thông tin yêu các bạn đang được mò mẫm hiểu hoàn toàn có thể được xem thêm nhập sách này.)