bài thơ nắng bốn mùa

Bài thơ Nắng tư mùa

Dịu dàng và nhẹ nhõm nhàng
Vẫn là chị nắng nóng xuân
Hung hăng, hoặc dỗi giữ
Là tia nắng mùa hè
Vàng hoe như ham muốn khóc
Chẳng ai không giống nắng nóng thu
Mùa đông đúc khóc hu hu
Bởi vì thế không tồn tại nắng nóng.

Tác giả: Mai Anh Đức.

Bạn đang xem: bài thơ nắng bốn mùa

Bài thơ Nắng tư mùa (Chị nắng nóng xuân)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng nóng xuân, Hung hăng, hoặc dỗi lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng nóng thu, Mùa đông đúc khóc hu hu, Bởi vì thế không tồn tại nắng nóng.

Xem thêm: sữa tăng cân cho trẻ 6 12 tháng

Xem thêm: phốc sóc giá bao nhiêu

Bài thơ Nắng tư mùa (Nắng hè)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng nóng xuân, Hung hăng, hoặc dỗi lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng nóng thu, Mùa đông đúc khóc hu hu, Bởi vì thế không tồn tại nắng nóng.

Bài thơ Nắng tư mùa (Nắng Thu)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng nóng xuân, Hung hăng, hoặc dỗi lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng nóng thu, Mùa đông đúc khóc hu hu, Bởi vì thế không tồn tại nắng nóng.

Bài thơ Nắng tư mùa (mùa đông)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng nóng xuân, Hung hăng, hoặc dỗi lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng nóng thu, Mùa đông đúc khóc hu hu, Bởi vì thế không tồn tại nắng nóng.