giá tiêm ngừa ung thư cổ tử cung ở pasteur

STT Vắc-xin chống bệnh Tên Vắc-xin Trạng thái
1 Phối hợp ý 4/1: Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt TETRAXIM Hết
2 Phối hợp ý 6/1: Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt - HIB - VGB HEXAXIM Còn
INFANRIX - hexa Còn
3 CÚM (6 THÁNG VÀ NGƯỜI LỚN) VAXIGRIP-TETRA Hết
4 HPV (NGỪA UNG THƯ CỔ TỬ CUNG) GARDASIL 4 (CHO NỮ TỪ 9 ĐẾN 26 TUỔI) Còn
GARDASIL 9 (CHO NAM, NỮ TỪ 9 - 26 TUỔI) Còn
5 Sởi-Quai bị-Rubella PRIORIX Còn
MMR-II Còn
6 Dại VERORAB (0.5ml) Còn
VERORAB (0.1 ml) Còn
SAR-VN (1ml) (HUYẾT THANH KHÁNG DẠI) Hết
VERORAB (0.2 ml) Còn
7 Viêm bao tử ruột tự vi-rút Rota ROTATEQ Còn
ROTARIX Còn
8 Thương Hàn TYPHIM VI Còn
9 Thủy Đậu VARILRIX Còn
VARIVAX Còn
10 Uốn Ván VAT (ống 1 liều) Hết
SAT_VN (HUYẾT THANH UỐN VÁN) Hết
11 Bạch Hầu-Uốn Ván-Ho Gà ADACEL Còn
BOOSTRIX Còn
12 Viêm Gan A-B TWINRIX Còn
13 Viêm Gan B GEN - HBVAX 1ml Còn
GEN - HBVAX 0.5 ml Còn
14 Viêm Gan A AVAXIM-80 Còn
15 Viêm màng óc tự óc tế bào cầu A-C-W-Y MENACTRA Còn
16 Viêm màng óc nhật bản IMOJEV Còn
17 Viêm màng óc viêm phổi tự truất phế cầu PREVENAR Còn
SYNFLORIX (Dành mang lại trẻ con bên dưới 5 tuổi) Còn