hình ảnh về các loại quả

Học giờ đồng hồ anh qua loa hình hình ảnh những loại ngược cây

Rambutan   [ræm'bu:tən]   Quả chôm chôm

Bạn đang xem: hình ảnh về các loại quả

Mango   ['mæηgouz]    Quả xoài

Guava    ['gwɑ:və]    Quả ổi

Sapodilla     [,sæpou'dilə]   Quả hồng xiêm

Papaya    [pə'paiə]     Quả đu đủ

Orange      ['ɔrindʒ]     Quả cam

Star Apple   [stɑ:, 'æpl]    Quả vú sữa

  Pear    [peə(r)]    Quả lê

Banana     [bə'nɑ:nə]     Quả chuối

Apple       ['æpl]     Quả táo

Grape     [greip]     Quả Nho

Xem thêm: phân tích 2 khổ đầu tràng giang

Plum     [plʌm]     Quả mận bắc

Bell Fruiit/ Water Apple   Mận miền nam

Jackfruit     ['dʒæk,fru:t]    Quả mít

Pineapple    ['painæpl]   Quả dứa - Quả thơm

Dragon Fruit    ['drægən, fru:t]    Quả thanh long

Ambarella     Quả cóc

Strawberry       ['strɔ:bri]    Quả dâu tây

Cucumber      ['kju:kʌmbə]     Quả dưa leo, dưa chuột

Pomegranate      ['pɔmigrænit]     Quả lựu

Xem thêm: kim đồng hồ tích tắc tích tắc

Kumquat      ['kʌmkwɔt]     Quả tắc - Kim quất

Còn thật nhiều hình hình ảnh không giống về ngược cây hùn con trẻ học tập giờ đồng hồ Anh, Alokiddy tiếp tục share ở bài xích sau nhé. Chúc các bạn nằm trong nhỏ bé đem những giờ học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nằm trong Alokiddy.