họp phụ huynh đầu năm

Buổi họp phụ huynh đầu năm học tập 2023 - 2024 của Trường Tiểu học tập Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được tổ chức triển khai đặc biệt quan trọng với chủ thể “Thấu hiểu nhằm yêu thương thương”.