trung học cơ sở tiếng anh là gì

VIETNAMESE

trung học tập cơ sở

Bạn đang xem: trung học cơ sở tiếng anh là gì

trường cung cấp 2

Trung học tập hạ tầng là 1 trong những bậc học tập nhập khối hệ thống dạy dỗ ở VN, sau Tiểu học tập (cấp 1) và trước Trung học tập phổ thông (cấp 3).

1.

Xem thêm: giá taxi bao nhiêu tiền 1km

Khoảng 20% nhập số bọn họ với trình độ chuyên môn trung học tập phổ thông và 31% đang được chất lượng tốt nghiệp trung học tập hạ tầng.

About 20% of them have a high school diploma and 31% have graduated from secondary school.

2.

Xem thêm: thẩm mỹ viện ngọc dung lừa đảo

Kỷ niệm đẹp tuyệt vời nhất của công ty kể từ thời trung học tập hạ tầng là gì?

What is your best memory from secondary school?

Hệ thống dạy dỗ (education system) cung cấp phổ thông (general education) ở VN được phân thành 3 cấp: cung cấp tè học tập (primary school) kể từ lớp 1 (first grade) tới trường 5 (fifth grade), cung cấp trung học tập hạ tầng (secondary school) kể từ lớp 6 (sixth grade) tới trường 9 (ninth grade), cung cấp trung học tập phổ thông (high school) kể từ lớp 10 (tenth grade) tới trường 12 (twelfth grade).