ý nghĩa của các lá bài tarot

21 Th11

Bạn đang xem: ý nghĩa của các lá bài tarot

Một cỗ bài xích Tarot là tụ tập của 78 lá bài xích, từng lá Tarot này đều hàm chứa chấp ý nghĩa sâu sắc riêng biệt của chính nó. Có 22 lá Major Arcana và 56 lá Minor Arcana chia thành 4 suit (Cups, Pentacles, Swords và Wands). Các lá bài xích Tarot đều sở hữu một nghĩa xuôi và một nghĩa hòn đảo ngược.

Ý Nghĩa 78 lá bài xích Tarot

Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot

Trong phân mục này, Saigon Mystic House tiếp tục gửi ngữ Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot kể từ hạ tầng tài liệu của trang Biddy Tarot sẽ giúp đỡ chúng ta giải nghĩa và hiểu rõ những ý nghĩa sâu sắc của những lá bài xích Tarot, bao hàm những nghĩa xuôi và ngược.

Xin chú ý rằng những ý nghĩa sâu sắc lá bài xích Tarot nhập phía trên chỉ nhằm mục đích mục tiêu chỉ dẫn. Việc giải bài xích Tarot yên cầu nhiều năm kinh nghiệm tay nghề và một kỹ năng thâm thúy về Tarot. Với những người dân giải bài xích (reader) không giống nhau, việc giải nghĩa những lá bài xích Tarot cũng không giống nhau, theo gót phương thức của mình.

Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Major Arcana

Bộ Ẩn Chính Major Arcana bao gồm 22 lá phản ánh những vẹn toàn kiểu chủ yếu hoặc những bài học kinh nghiệm ý thức nhập cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta.

Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Major Arcana

Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Minor Arcana

Bổ Ẩn Phụ Minor Arcana bao gồm tư suit, từng suit bao gồm 14 lá. Minor Arcana phản ánh những sinh hoạt thông thường ngày nhập cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta.

  • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Cups
  • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Pentacles
  • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Swords 
  • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Wands

Click vào cụ thể từng lá bài xích Tarot bên bên dưới nhằm lần hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của lá bài xích Tarot này, bao hàm những ý nghĩa sâu sắc xuôi và ngược.

Bộ Ẩn Chính (Major Arcana)

cảm nhận the Fool0 – The Fool

cảm nhận the Magician 1 – The Magician 

cảm nhận the High Priestess 2 – The High Priestess

cảm nhận Empress3 – The Empress

cảm nhận the Emperor 4 – The Emperor

cảm nhận the Hierophant5 – The  Hierophant

cảm nhận the Lovers 6 – The Lovers

cảm nhận Chariot 7 – The Chariot

cảm nhận Strength 8 – Strength

cảm nhận Hermit 9 – The Hermit

cảm nhận Wheel of Fortune10 – Wheel of Fortune

cảm nhận Justice 11 – Justice

cảm nhận Hanged Man12 – The Hanged Man 

cảm nhận Death 13 – Death

cảm nhận Temperance 14 – Temperance

cảm nhận Devil 15 – The Devil

cam nhận Tower 16 – The Tower

cảm nhận Star 17 – The Star

cảm nhận the Moon18 – The Moon

cảm nhận the Sun 19 – The Sun

cảm nhận Judgement 20 – Judgement

cảm nhận the World 21 – The World

Bộ Cups (Suit of Cups)

cảm nhận ace of cupsAce of Cups

cảm nhận two of cupsTwo of Cups

cảm nhận Three of Cups Three of Cups

cảm nhận Four of CupsFour of Cups

cảm nhận Five of Cups Five of Cups

cảm nhận Six of CupsSix of Cups

cảm nhận Seven of Cups Seven of Cups

cảm nhận Eight of Cups Eight of Cups

cảm nhận Nine of Cups Nine of Cups

cảm nhận Ten of CupsTen of Cups

cảm nhận Page of CupsPage of Cups

cảm nhận Knight of Cups Knight of Cups

cảm nhận Queen of Cups Queen of Cups

Xem thêm: tâm lý đàn ông khi yêu

cảm nhận King of Cups King of Cups

Bộ Pentacles (Suit of Pentacles)

Cảm nhận Ace of PentaclesAce of Pentacles

Cảm nhận Two of PentaclesTwo of Pentacles 

Cảm nhận Three of PentaclesThree of Pentacles

Cảm nhận Four of PentaclesFour of Pentacles

Cảm nhận Five of PentaclesFive of Pentacles

Cảm nhận Six of PentaclesSix of Pentacles

Cảm nhận Seven of PentaclesSeven of Pentacles 

Cảm nhận Eight of PentaclesEight of Pentacles

Cảm nhận Nine of PentaclesNine of Pentacles 

Cảm nhận Ten of PentaclesTen of Pentacles

Cảm nhận Page of PentaclesPage of Pentacles

Cảm nhận Knight of PentaclesKnight of Pentacles

Cảm nhận Queen of PentaclesQueen of Pentacles 

Cảm nhận King of Pentacles King of Pentacles

Bộ Swords (Suit of Swords)

cảm nhận Ace of SwordsAce of Swords

Cảm nhận Two of SwordsTwo of Swords

Cảm nhận Three of SwordsThree of Swords 

Cảm nhận Four of SwordsFour of Swords

Cảm nhận Five of SwordsFive of Swords

Cảm nhận Six of SwordsSix of Swords

Cảm nhận Seven of SwordsSeven of Swords 

Cảm nhận Eight of SwordsEight of Swords 

Cảm nhận Nine of Swords Nine of Swords

Cảm nhận Ten of SwordsTen of Swords


Cảm nhận Page of SwordsPage of Swords


Cảm nhận Knight of SwordsKnight of Swords

Cảm nhận Queen of Swords Queen of Swords

Cảm nhận King of Swords King of Swords

Bộ Wands (Suit of Wands)

cảm nhận Ace of WandsAce of Wands

cảm nhận Two of Wands Two of Wands

cảm nhận Three of WandsThree of Wands

cảm nhận Four of Wands Four of Wands

cảm nhận Five of Wands Five of Wands

cảm nhận Six of WandsSix of Wands

cảm nhận Seven of Wands Seven of Wands

cảm nhận Eight of Wands Eight of Wands 

cảm nhận Nine of Wands Nine of Wands

cảm nhận Ten of Wands Ten of Wands

cảm nhận Page of Wands Page of Wands

cảm nhận Knight of Wands Knight of Wands

cảm nhận Queen of Wands Queen of Wands

cảm nhận King of Wands King of Wands

Xem thêm: phim xã hội đen mỹ

Nếu chúng ta cảm nhận thấy khó khăn xâu chuỗi hoặc links ý nghĩa những lá bài xích Tarot cùng nhau nhập một giải bài xích, test Để ý đến một khoá học tập Tarot online nhé.

Author

Nhiên


Tác giả

Bình luận