rạp chiếu phim aeon bình tân

Level 3, Aeon Mall Binh Tan, No.1, Street 17A, Quarter 11, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District , HCMC

Bạn đang xem: rạp chiếu phim aeon bình tân

Map Ho Chi Minh City CGV Cinemas